Benutten zoals bedoeld
Geen extra oeververbinding!

Agenda 


19 maart 2019 Bewonersbijeenkomst in Wijkcentrum de Boot
26 maart 2019 Raadsvergadering
02 april 2019   Meedenksessie van de gemeente
15 april 2019   Bewonersbijeenkomst in Wijkcentrum de Boot
17 april 2019   Parallelle meedenksessie van de gemeente
08 mei 2019    Derde (en laatste) meedenksessie van de gemeente
                      (presentatie onderzoek Antea) locatie volgt nog
14 mei 2019    Derde bewonersbijeenkomst in Wijkcentrum de Boot
Wk 20 2019     Aanbieden petitie aan wethouder Bouw. Nadere info volgt.

21 mei 2019    Beeldvormende Raadsvergadering (dank voor jullie aanwezigheid)
19 juni 2019    Oordeel vormende Raadsvergadering over Raadsvoorstel "Actualisatie onderzoek
                      bereikbaarheid Dam centrum" en Maatregelen pakket.
13 Nov. 2019   Bewonersbijeenkomst in Wijkcentrum de Boot
18 Dec. 2019   Bewonersbijeenkomst in Wijkcentrum de Boot met aansluitend Kerstborrel