Benutten zoals bedoeld
Geen extra oeververbinding!

De Kerngroep


De kerngroep bestaat uit zeven actieve bewoners die zich gezamenlijk sterk maken voor een duurzame, leefbare en veilige oplossing van het verkeersprobleem in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Samen informeren en mobiliseren zij buurtbewoners uit een groot aantal wijken om gezamenlijk hun stem te laten horen en de gemeente op te roepen om af te zien van de aanleg van een extra oeververbinding. 


De kerngroep bestaat uit:


Lonneke van den Berg

Karijn de Jong 

Monica Rijnenberg

Miriam Offermans

Rob Meershoek

Geurt Thomas

Henny van Beek

Bert Gritter

Rolf Ornée

Donald Meijering