Benutten zoals bedoeld
Geen extra oeververbinding!