Benutten zoals bedoeld
Geen extra oeververbinding!

De belangengroep Benutten zoals Bedoeld doet een oproep aan de Raadsleden van de gemeente Leidschendam - Voorburg om NIET in te stemmen met het collegevoorstel om verder onderzoek te doen naar de aanleg van een extra brug.  Indien u onze visie wil weten klik dan HIER
 

Kerngroep benutten zoals bedoeld biedt tussenstand petitie aan wethouder Bouw aan.Welkom op onze website  De groep Benutten zoals Bedoeld (BzB) is een initiatief van burgers die zich hebben verenigd om actief mee te denken met de gemeente over een duurzame oplossing voor de verkeersproblematiek in Leidschendam-Voorburg. Het BzB initiatief pleit voor het invoeren van het uitgebreide pakket aan maatregelen uit het onderzoek Benutten zoals Bedoeld (dus inclusief de Oude Trambaan tweebaansweg maken en inclusief selectieve toegang invoeren). Deze maatregelen zorgen gezamenlijk voor een goede doorstroming, verkeersspreiding en een leefbare en veilige woonomgeving voor héél Leidschendam-Voorburg.

 Het BzB initiatief keert zich tegen de aanleg van een extra oeververbinding. Een brug lost geen problemen op maar verplaatst ze. Een brug zorgt juist voor toename van verkeer, bijvoorbeeld verkeer dat zonder brug de N14 (Sijtwendetunnel) zou rijden!

Uit onderzoek blijkt namelijk dat de aanleg van een extra oeververbinding het verkeersprobleem verplaatst; een aanzuigende werking van verkeer heeft; en de veiligheid, leefbaarheid en toegankelijkheid van omliggende wijken ernstig aantast.

In 2016 nam de gemeenteraad daarom ook het besluit om geen extra oeververbinding aan te leggen, maar daarentegen, een uitgebreid pakket aan maatregelen in te voeren die gezamenlijk zorgdragen voor een goede doorstroom, verkeersspreiding en een leefbare woonomgeving. Voor een optimaal resultaat moeten alle maatregelen uitgevoerd worden.

Het nieuwe college heeft dit besluit en verder onderzoek over hoe de maatregelen moeten worden ingevoerd in 2018 on hold gezet. In plaats daarvan werd een vierde onderzoek in het leven geroepen met een beperkte onderzoeksvraag die zich slechts richt op de bereikbaarheid van het Damcentrum en Leidschendam-Zuid. Dit onderzoek ‘wordt omschreven als een onderzoek zonder taboes’, maar eerder voorgestelde en goedgekeurde maatregelen zoals een tweebaansweg voor de Oude Trambaan en selectieve toegang worden hierin niet meegenomen, omdat deze te politiek gevoelig zouden zijn dan wel technisch niet haalbaar. De optie van een extra brug –een verkiezingsbelofte van de VVD en het CDA--is wel weer terug.

De kerngroep van Benutten zoals Bedoeld heeft zich tot doel gesteld de bewoners te informeren en te mobiliseren om gezamenlijk haar stem te laten horen en de gemeente op te roepen om af te zien van de aanleg van een extra oeververbinding, maar te opteren voor een integrale oplossing van het verkeersprobleem in de hele gemeente en niet slechts één specifiek gebied.