Benutten zoals bedoeld
Geen extra oeververbinding!

In de pers


Een van de taken van de Kerngroep is het stelselmatig onder de aandacht brengen van de problematiek in de pers. Hieronder treft u hiervan een aantal links naar de diverse artikelen, radiointerviews en TV nieuwsitems.