Benutten zoals bedoeld
Geen extra oeververbinding!

Nieuwsbrieven, Verslagen en inspreekteksten 

 Hieronder kunt u de nieuwsbrieven terug lezen.

Hieronder kunt u de verslagen bekijken en/of downloaden

Nieuwsbrief nummer 3

Verslag van de 2e bewonersbijeenkomst d.d. 15 april 2019

Verslag van de 3e bewonersbijeenkomst d.d. 14 mei 2019

Nieuwsbrief nummer 4 Hieronder kunt u de inspreekteksten teruglezen.

Inspreektekst raad 26/3/2019 L. v.d. Berg

Inspreektekst raad 26/3/2019 K. de Jong
Vul hieronder uw gegevens in om de nieuwsbrief direct via de mail te krijgen.